SNEŽNI PLUG

• tip: HKP SP 3,2
• hidrauličko podizanje i spuštanje pluga pomoću hidrauličnog cilindra dvostrukog dejstva
• hidraulično bočno zakretanje pluga levo i desno pod uglom zakreta od 30° pomoću hidrauličnih cilindara jednostrukog dejstva
• oslanjanje pluga na podlogu preko gumenih noževa
• širina pluga sa noževima: cca. 3.200 mm
• širina čišćenja pod uglom od 30°: cca. 2.750 mm
• visina pluga (sredina): cca. 900 mm
• broj segmenata: 3 kom
• težina: cca . 700 kg
• osiguranje pluga pri naletu na prepreku do 100 mm preko gumenih elastičnih veza
• svetlosna signalizacija pluga i vozila
• protivsnežna zavesa
• peskarenje i dvostruko bojenje snežnog pluga
• sertifikat za bezbedan rad

Naši partneri

Hidraulika Kurelja d.o.o.

za proizvodnju i servis specijalnih hidrauličnih konstrukcija i opreme, unutrašnju i spoljnu trgovinu i zastupanje

Direktor
Darko Krstić, strukovni ekonomista
Mob: 062 287 383
Tel: 034/333-171
E-mail: direktor@hkproleter.com

 

Darko Krstić, strukovni ekonomista